Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Forum Organizasaun Naun Governamentál Timor-Leste (FONGTIL) deklara sei fó apoiu ba inisiativu governu nian atu hadi'a situasaun moris povu nian liuhusi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2022.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tempo Timor Networks

Online Counter