Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Items filtered by date: Wednesday, 22 September 2021

Wednesday, 22 September 2021 14:18

CNRT-PD Preokupa Sidadaun Falsifika Kartaun Vasina

Tempotimor (Dili)-Bankada Congresso Nacionál de Reconstrução de Timor (CNRT) no Bankada Partidu Demokrátiku (PD) iha Parlamentu Nasionál (PN) preokupa ho sidadaun ne'ebé falsifika kartaun vasinasaun tanba sei fó impaktu ba saúde públika.

Published in Politika

Tempotimor (Dili)-Deputadu Bankada Congresso Nacionál de Reconstrução de Timor (CNRT), Gabriel Soares, konsidera Ministra Saúde (MS) koa’lia laiha étika tanba hasai deklarasaun dehan vasina ba doze datoluk sei sona iha kidun.

Published in Politika

Tempotimor (Dili)-Governu sujere ba Parlamentu Nasionál (PN) atu diskute no aprova Projetu-lei Sibernétika hodi fó dalan ba Governu atu bele regula mídia Sosiál (MedSos) tuir ejizénsia deputadu nian.

Published in Justisa

Tempotimor (Dili)-Diretór Saúde Munisípiu Manatutu, Mateus Vicente Correia informa, sira sei forma ekipa atu halo investigasaun ba kazu mate ho Covid-19 iha munisípiu refere tanba seidauk iha indentifikasaun ne'ebé mak los.

Published in Saude
Page 2 of 2
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Tempo Timor Networks

Online Counter