Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Bankada Partidu Demokrátiku (PD) iha Parlamentu Nasionál (PN) apresiasaun ba líder orgaun soberanu sira hanesan Prezidente Repúblika, Parlamentu Nasionál no Governu ne'ebé sempre esforsu hatudu sira-nia an hanesan lideransa iha situasaun difísil.

Tempotimor (Dili)-Vise Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Maria Angelina Sarmento, defende orgaun soberanu hanesan Prezidensia Republika, Parlamentu Nasionál, Governu no Tribunál, hala'o funsionamentu normál tuir medida Estadu Emerjénsia (EE) iha artigu 6 no 7.

Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter