Tempotimor (Díli)-Jerasaun Patriota husu ba Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL), Komisáriu Faustino da Costa, atu rezigna-an husi ninia knaar.

Tempotimor (Dili)-Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, la konkorda sidadaun sira durante ne’e kontra no trata Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL).

Tempotimor (Dili)- Komandante Jerál Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Komisariu Faustino da Costa fó autorizasaun ba negosiante sira atu fa’an produtu iha fronteira Kapitál Dili ho Munisípiu sira seluk.

Tempotimor (Dili) - Durante fulan-Agostu 2020, PNTL rejista kazu asidente iha teritóriu nasionál hamutuk 132.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Tempo Timor Networks

Online Counter