Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Organizasaun Raes Hadomi Timoroan (RHTO) sujere Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, atu hamaus Governu no Parlamentu Nasionál (PN) aselera lalais ratifikasaun ba konvensaun internasionál direitu ba Ema ho Defisiénsia (EhD) hodi proteje direitu ema ho defisiénsia iha Timor-Leste.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter