Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Ministru ba Asuntus parlamentár no komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo vizita ona projetu konstrusaun edifísiu Radiu Televizaun Timor-Leste, Empreza Públiku (RTTL.EP) ne'ebe lansa iha loron 28 fulan-junu tinan 2022.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tempo Timor Networks

Online Counter