Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Forum Organizasaun Naun Governamentál Timor-Leste (FONGTIL) deklara sei fó apoiu ba inisiativu governu nian atu hadi'a situasaun moris povu nian liuhusi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2022.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« February 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Tempo Timor Networks

Online Counter