Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Parlamentu Nasionál (PN) estabelese ona Komisaun Eventuál ba deskusaun no aprova projetu alterasaun ba Estatutu Deputadu iha Lei Organizasaun Funsionamentu Administrasaun Parlamentár (LOFAP) nomos Estatutu Funsionáriu Parlamentár sira-nian.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter