Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Ministru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS), Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo hatete, nia parte sei enkamiña preokupasaun professor nian ne'ebé Bankada KHUNTO levanta liuhusi deklarasaun polítika ba Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) atu buka solusaun.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter