Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Aileu)-Ministru ba Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKomS), Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo, deside kontinua halo kampaña vasinasaun ba komunidade Munisípiu Aileu tanba lakohi sira enfrenta moras pandemia covid-19 ne'ebé dadauk afeta ba mundu tomak.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter