Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Ministru Obras Públikas (MOP), Abel Pires da Silva, akompaña husi Diretór Nasionál Orsamentál no Finansas (DNOF), João Amaral, inklui funsionáriu sira lansa ona fatuk dahuluk ba konstrusaun edifísiu kantina Bondia iha MOP, Kaikoli Dili, hodi fasilita funsionáriu sira iha MOP Sentrál.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter