Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tempotimor (Dili)-Ministériu ba Asuntus Parlamentares no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) liuhusi Diresaun Nasionál Diseminasaun Informasaun (DNDI) fó apoiu orsamentu liuhosi Fundu Transferénsia Públika (FTP) ho montante $ 5.310 ba Asosiasaun Jornalista Timor-Leste (AJTL) hodi apoiu fundu ba treinamentu jornalizmu nia.

Tempotimor (Dili)-Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) liuhusi Diresaun Nasionál Promosaun Dezenvolvimentu Mídia Lokál asina kontratu Fundu Transferénsia Públiku ba Rádiu Komunidade 15, ho montante $56,847.75 ba primeira faze.

Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter