Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Items filtered by date: Saturday, 17 December 2022

Tempotimor (Dili)-Kaza Militár Prezidénsia Repúblika dadaun rekruta ona pesoal moradór foun hamutuk na’in-35 hodi reforsa servisu seguransa tradisionál iha Palásiu Prezidensiál.

Published in Seguransa Defesa

Tempotimor (Dili)-Komunidade husi Postu Administrativu Lekidoe, Munisípiu Aileu, agradese ba Governu, tanba bele konstrui Uma Kbiit Laek mais (UKL+), hamutuk 75 ba família Kbiit Laek sira.

Published in Ekonomia

Tempotimor (Dili)-Prezidénsia Repúblika (PR), José Ramos-Horta liuhusi ninia ekipa gabinete apoia tán nesesidade bázika ba família vulneravél hamutuk 50 iha Aldeia Dasilelo, Suku Tulataqeu, Postu Administrativu Remexiu, Munisípiu Aileu.

Published in Ekonomia

Tempotimor (Dili)-Segunda 19 fulan-dezembru tinan 2022, Banku Nasionál Komérsiu Timor-Leste (BNCTL-sigla portugés) séi hahú halo pagamentu ba idozu no bolsa da mãe.

Published in Ekonomia
Darwin_Optic

Popular

Error: No articles to display

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
http://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« December 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tempo Timor Networks

Online Counter